16/1/15

L’alumna Marina Andreu ha estat seleccionada per participar en el programa Bojos per la Ciència

L’alumna Marina Andreu de primer de batxillerat científic ha estat seleccionada per participar en el programa Bojos per la Ciència. Aquest és un programa de la Fundació Catalunya-La Pedrera adreçat a estudiants de batxillerat amb aptituds i interès per la ciència i que té com a objectiu estimular el talent científic entre els joves.
El curs que seguirà la Marina (Bojos per la Natura), se centra en l’estudi del medi físic (climatologia, geologia i hidrologia) i dels diferents tipus d’organismes (fauna i flora) i sistemes (continentals, terrestres i aquàtics, i marins), en l’aplicació de les principals eines per a la gestió i la conservació de la natura i en la utilització de les tècniques de comunicació i de participació per transmetre al conjunt de la societat aquests coneixements.
S’inicia el proper 14 de febrer i finalitza el 12 de desembre i es realitzarà un dissabte al mes.
La Marina Andreu té la oportunitat d’aprofundir en la teoria i les tècniques científiques relacionades amb el Medi Natural; i això ho facilitarà el fet que estarà en contacte amb els investigadors de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB).