12/2/15

Avaluem amb l'APEI (Peer Professional Evaluation)

Gràcies al Fòrum Europeu d'Administradors de l'educació de Catalunya, el lideratge del Sr Xavier Chavarría (Inspector en cap d'educació de Barcelona) i la il·lusió compartida amb la direcció de l'Escola Guerau de Liost, hem iniciat, amb aquest centre d'Infantil i Primària  de Les Franqueses, una col·laboració en el marc del programa APEI (aprenentatge professional entre iguals).

Aquesta iniciativa col·laborativa vol endegar processos d'avaluació-millora en el centre. Amb aquest objectiu es realitzen, després de la necessària formació, observacions d'aula entre docents dels dos centres, a partir de pautes d'observació consensuades, i es realitzen plans de millora personal. Tot això des de la participació voluntària en el projecte, la cooperació i el compromís de posar en valor els que funciona i aportar una mirada crítica i amb perspectiva. Aquest curs hi participen 5 docents de l'Escola Pia i 5 del Guerau de Liost. En el moment de publicar aquesta notícia ens trobem en fase de formació i preparació del mètode d'observació. Aviat arribaran a les aules de primària i secundària les 5 observadores de l'Escola Guerau de Liost per anar a les classes de na Marina Fernández, en David Bernabeu , en Xavier Serra, na Berta Juan i na Núria Canal. Us passem un enllaç on una periodista, que va assistir a una de els formacions, en relata l'experiència.