17/4/15

Proves de competències bàsiques a 6è

El Departament d' Ensenyament, dins el conjunt de mesures empreses per millorar els resultats educatius de les escoles de  Catalunya, du a terme una prova d'avaluació a l'alumnat de sisè d'educació primària. Aquesta avaluació se centra en algunes competències lingüístiques i matemàtiques que cal haver assolit en acabar l'educació primària.
Les proves es realitzaran els dies 6 de maig (prova de llengua català i matemàtiques) i el 7 de maig (prova de llengua castellana i llengua anglesa). Les proves s'aplicaran simultàniament a tots els centres de Catalunya i seran corregides per professorat extern. Els resultats d'aquestes proves es comunicaran als centres educatius i a les famílies.