1/7/15

Distinció en la Selectivitat per al nostre alumne Marc Córdoba

Felicitem l'alumne Marc Córdoba que ha estat mereixedor d'una de les distincions de les Proves d'Accés a la Universitat que s'atorguen als estudiants de Batxillerat de Catalunya que han obtingut, en la fase general, una nota superior o igual a 9.