8/1/16

Punt Autoocupació Incorpora

Escola Pia Granollers posa en marxa un nou servei a la comarca, Punt Autoocupació – Incorpora, amb la voluntat d’ampliar l’ajuda a les persones beneficiàries (persones que han estat empresàries i/o autònomes, immigrants, joves amb dificultats, aturats de llarga durada, persones de 30 a 45 anys i més grans de 45 anys). S’obre una nova possibilitat d’entrada al mercat laboral a aquests col·lectius.
Es tutoritzarà i acompanyarà els beneficiaris cap a l’autoocupació donant-los un suport durant tot el procés de creació de l’activitat empresarial. Es posarà a disposició dels usuaris formació, suport personal i assessorament empresarial.