28/4/16

Competències bàsiques de 6è primària

El Departament d'Ensenyament, dins el conjunt de mesures empreses per millorar els resultats educatius de les escoles de Catalunya, du a terme una prova d'avaluació a l'alumnat de sisè d'educació primària. Aquesta avaluació se centra en algunes competències lingüístiques i matemàtiques que cal haver assolit en acabar l'educació primària.
Les proves es realitzaran els dies: 4 de maig – prova de llengua catalana i matemàtiques­ i el dia 5 de maig – prova de llengua castellana i llengua anglesa­. Les proves s'aplicaran simultàniament a tots els centres de Catalunya i seran corregides per professorat extern. Els resultats d'aquestes proves es comunicaran als centres educatius i a les famílies abans de finalitzar el curs escolar.