8/6/16

SUMMEM, Escola Pia Granollers - Itinerari d'Aprenentatge «Què ens fa ser Mediterranis?»

Com a conclusió de la VI a Assemblea de les Institucions Escolars de l'Escola Pia es decideix implementar en totes les escoles el treball per projectes interdisciplinaris en, almenys, un 25% de l'horari de secundària.
L'Escola Pia de Granollers és un dels centres que hem iniciat el pilotatge del projecte i, en aquest context, apareix el nostre primer Itinerari d'aprenentatge cooperatiu i interdisciplinar.
Al voltant de la pregunta «Què ens fa ser Mediterranis?», durant 5 setmanes els nois i noies dels quatre grups de 1r d'ESO han estat recercant aquells elements que ens han configurat, ens identifiquen i ens donen sentit de pertinença a aquesta zona del món que anomenem Mediterrània.
Després de conèixer els pobles que han dominat la M
editerrània des de l'antiguitat i han aportat la cultura, la llengua, els costums, etc., hem estudiat els elements configuradors del nostre territori: les vies de comunicació, l'organització dels pobles i ciutats, la climatologia, la dieta...
Com a conclusió i amb una metodologia cooperativa hem organitzat la 1a Àgora de la Mediterrània en la que es redacta un Manifest en el que queden recollits tots aquells elements que ens identifiquen com a ciutadans de la Mediterrània, que pretén avaluar els reptes que viu el nostre món i projectar el compromís que com a ciutadans tenim per aconseguir un futur de la Mediterrània reeixit i humà.
El Manifest és aprovat per unanimitat tant pels alumnes i tutors de 1r d'ESO com per la direcció de l'Escola el 5 de maig de 2016.
Se'n fa una lectura pública el 6 de juny de 2016 al Parc del Congost on també hi assisteixen l'Il·lm.Sr. Alcalde de Granollers, Josep Mayoral, el Regidor d'Educació i Infància, Francesc Arolas, el Regidor de Medi Ambient i Espais Verds, Albert Camps i el Cap de servei de Medi Ambient i Espais Verds, Quim Comas.
I com a testimoni de tot plegat deixem en aquest Parc una Alzina Surera, un dels arbres que millor representen l'esperit Mediterrani. Aquest arbre l'hem plantat amb l'esperança que el compromís adquirit com a ciutadans de la Mediterrània arreli en la nostra memòria i en la dels que vindran amb la mateixa força en que ho farà aquesta Surera...