5/9/16

Ajuts diversos per a alumnes de totes les etapes - Curs 2016-107

Podeu trobar en aquest enllaç informació sobre els ajuts del Ministeri d'Educació per a alumnes amb necessitat de suport educatiu (NEE) -termini de presentació del 8 d'agost al 29 de setembre- i per a alumnes de batxillerat, cicles formatius, CAS, PPA, PFI -termini de presentació del 16 d'agost al tres d'octubre. L'ajut s'ha de tramitar on line. Per a qualsevol dubte us podeu adreçar a l'administració de l'escola a l'Avda. Sant Esteve, núm. 14.