23/9/16

Escola Pia Granollers ja pot constituir SL i donar d'alta empresaris individuals com a punt d'atenció a l'emprenedor dins del Programa Incorpora de la Caixa

L’Escola Pia de Granollers ha firmat un conveni amb el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i ja és punt d’atenció a l’emprenedor (PAE). Els PAE s’encarreguen de facilitar la creació de noves empreses i presten serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport en el finançament empresarial.
Des del PAE es poden tramitar les altes d’autònoms sense necessitat d’anar a la Tresoreria i Hisenda. També es poden constituir societats limitades amb un sol tràmit, sense haver d’anar a les diferents administracions. El servei d’alta d’autònoms i de constitució de societats limitades no té cap cost per l’usuari. Només cal demanar cita prèvia al 938794314 o bé per correu electrònic a marina.murtra@epiagranollers.cat.
Per més informació: