20/10/16

​Ja som ​​c​entre col·laborador ACTIC​​!

Escola Pia Granollers​ ja disposa de l'acreditació com a centre col·laborador ACTIC. L’ACTIC és la certificació que acredita una sèrie de competències en TIC mitjançant una prova per ordinador ​i persegueix els següents objectius:
  • Promoure la capacitació digital de les persones​.​
  • Generalitzar un estàndard en el mercat de treball que afavoreixi l'ocupació a les empreses o ​a l'​administració.
  • Assegurar l'eficàcia de l'ús de les TIC en qualsevol activitat​.​
Qualsevol persona de més de 16 anys és pot presentar a aquesta prova. Per ​a ​més informació ​podeu anar a ​http://acticweb.gencat.cat/ca/. Si esteu interessats en ​la ​formació​ per aconseguir l'acreditació,​ cliqueu aquí​.​