Inici > L’escola > Qui som > Tutoria

Qui som

Tutoria

La tasca de seguiment i acompanyament dels alumnes és una feina que fan tots els membres de l’equip educatiu..

El tutor des de la proximitat i la relació quotidiana és d’entre els membres de l’equip l’encarregat de fer el seguiment, l’animació, i la coordinació del grup classe i fa de punt de referència per a la resta dels agents educatius, alhora que és l’enllaç entre l’escola i les famílies. Es també l’encarregat del seguiment personal dels alumnes, tant pel que fa al vessant acadèmic com a la seva maduresa personal.

La tutoria té les següents finalitats:

  • Transmissió de valors: L’escola pren el compromís de transmetre els valors del Caràcter Propi i de l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya. Aquesta tasca es fa en la tutoria a través d’una programació de temes a treballar en cada curs i també a través d’eixos transversals (medi ambient, accions solidàries, etc.)
  • Seguiment personalitzat: S’informarà els pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el creixement de l’alumne, el seu rendiment i integració.
  • Orientació Professionalitzadora: S’ofereix una educació orientada al propi coneixement que ajuda a l’alumne a descobrir alternatives professionals adequades a les seves aptituds i interessos.

Aquestes finalitats s’aconsegueixen a través de la tutoria individual, tutoria grupal, atenció a pares, eixos transversals i el currículum diversificat.

Tutoria

La tasca de seguiment i acompanyament dels alumnes és una feina que fan tots els membres de l’equip educatiu..

El tutor des de la proximitat i la relació quotidiana és d’entre els membres de l’equip l’encarregat de fer el seguiment, l’animació, i la coordinació del grup classe i fa de punt de referència per a la resta dels agents educatius, alhora que és l’enllaç entre l’escola i les famílies. Es també l’encarregat del seguiment personal dels alumnes, tant pel que fa al vessant acadèmic com a la seva maduresa personal.

La tutoria té les següents finalitats:

  • Transmissió de valors: L’escola pren el compromís de transmetre els valors del Caràcter Propi i de l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya. Aquesta tasca es fa en la tutoria a través d’una programació de temes a treballar en cada curs i també a través d’eixos transversals (medi ambient, accions solidàries, etc.)
  • Seguiment personalitzat: S’informarà els pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el creixement de l’alumne, el seu rendiment i integració.
  • Orientació Professionalitzadora: S’ofereix una educació orientada al propi coneixement que ajuda a l’alumne a descobrir alternatives professionals adequades a les seves aptituds i interessos.

Aquestes finalitats s’aconsegueixen a través de la tutoria individual, tutoria grupal, atenció a pares, eixos transversals i el currículum diversificat.

Contacte

Segueix-nos

Escola Pia Granollers
Educació Infantil i Educació Primària
Sant Esteve, 14
Tel. 938 793 400
Fax 938 793 318

Formulari

Envia´ns un missatge a aquest formulari de contacte.

Escola Pia Granollers
Secundària, Batxillerats i Formació Professional
Guayaquil, 54
Tel. 938 794 314
Fax 938 790 061

   

Les xarxes dels alumnes

Disseny web per

Inscrita en el registre d´Entitats Religioses
Núm: 004977
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya
Codi Centre: 08017785
CIF: R0800590B

Avís legal