És possible un nou model de consum crític i responsable? Som conscients dels criteris que seguim a l’hora de comprar i quines en són les conseqüències ambientals i socials? El futur del planeta depèn en alguna mesura dels nostres actes de consum?

Sota el títol “TU COMPRES, TU DECIDEIXES. TU MODELES EL MÓN?”, La comunitat educativa de 2n d’ESO de l’Escola Pia de Granollers ens hem mobilitzat per, tot cercant i aprenent, donar resposta a alguna d’aquestes preguntes. Els fruits de la nostra investigació han quedat  reflectits en una exposició al Museu de La Tela de Granollers.

http://www.museugranollersciencies.org/es/exposicions/temporals/

A l’exposició hi ha l’anàlisi de 8 productes de consum i una proposta d’etiquetatge que en reflecteixi la informació més rellevant per poder comprar amb criteri essent coneixedors dels costos que, més enllà de l’econòmic, porta associats la nostra tria.
Hi trobareu explicats conceptes com CONSUM DE PROXIMITAT, COMERÇ JUST, PRODUCCIÓ ECOLÒGICA i ECONOMIA SOLIDÀRIA en plafons que han elaborat els propis equips d’alumnes.