26
Els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa d’Educació Visual i Plàstica han portat a terme un projecte interdisciplinar amb l’assignatura de Llengua Catalana. El projecte “Recordem Amador Garrell i Soto” s’inicià amb la visita a l’exposició que feren els alumnes. Es tractava de veure què els suggeria plàsticament i “lingüísticament” un artista de la nostra ciutat veient els seus quadres i tipografies.
Els nois i noies s’ho van agafar amb moltes ganes i la idea prengué força i el resultat fou un catàleg que és una unió de plàstica i llengua. Aquest catàleg anà agafant cos i consistència i decidirem mostrar aquesta feina a tots els companys i també a tots els convilatans de la ciutat granollerina. L’ajuntament decidí editar la tasca feta pels nois i noies i presentar-la a la ciutat. Aquesta presentació DEMÀ DIJOUS -culminant La festa de les arts- a les 19.00 al MUSEU de Granollers.