PORTES OBERTES 2022-23

Sessió informativa

Dimarts 1 de març 19:00h

Dimarts 8 de març 19:00h

CONEIX EL NOSTRE BATXILLERAT

El Batxillerat és una etapa post-obligatòria que fa d’enllaç entre l’ESO i l’educació superior i la transició a la vida activa. La seva finalitat és proporcionar a l’alumnat una maduresa intel·lectual i humana, així com els coneixements i les habilitats que li permetin desenvolupar les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.

Oferta de matèries del Batxillerat

Proposem diferents itineraris que permetran a l’alumnat accedir a graus de la branca científica, tecnològica, de les ciències socials, de les humanitats o artística perquè puguin triar el que millor s’adapti a la seva orientació. Aquests itineraris ofereixen diverses combinacions de les matèries específiques de cada modalitat per facilitar que la tria dels alumnes s’ajusti tant com sigui possible al seu projecte professional.

MATÈRIES D’OPCIÓ

1r de Batxillerat

 

 • Matemàtiques (4 h)
 • Matemàtiques CCSS (4h)
 • Llatí (4h)

 

 • Ciències de la Terra (4h)
 • Física (4h)
 • Economia (4h)
 • Psicologia i Cultura Audiovisual (2h  + 2h)
 • Psicologia i Estada a l’Empresa (2h + 2h)
 • Estada a l’Empresa i francès (2h + 2h)

 

 • Biologia (4h)
 • Tecnologia industrial (4h)
 • Història (4h)

 

 • Química (4h)
 • Dibuix tècnic (4h)
 • Programació (4h)
 • Economia de l’empresa (4h)
 • Literatura castellana (4h)
  • Francès (2h)

  MATÈRIES D’OPCIÓ

  2n de Batxillerat

   

  • Matemàtiques (4 h)
  • Matemàtiques CCSS (4h)
  • Llatí (4h)

   

  • Ciències de la Terra (4h)
  • Física (4h)
  • Història de l’art (4h)

   

  • Biologia (4h)
  • Tecnologia industrial (4h)
  • Geografia (4h)
  • Cultura audiovisual (4h)

   

  • Química (4h)
  • Dibuix tècnic (4h)
  • Electrotècnia (4h)
  • Economia de l’empresa (4h)
  • Literatura catalana (4h)
   • Francès (2h)
   Projecte tecnologia
   Projecte bioètica
   SEFED, empresa simulada

   Volem que els nostres alumnes estiguin connectats al món. I, per això, estem en contacte amb els esdeveniments que es proposen en l’àmbit de ciutat (mediambientals, històrics, culturals, etc.) i amb el món universitari, fent pràctiques als seus laboratoris científics i realitzant tallers tecnològics.

   Ens fem ressò dels grans debats actuals filosoficocientífics que es treballen de manera interdisciplinària a les matèries de filosofia i ciències per al món contemporani.

   Treballem l’economia de l’empresa a partir de l’empresa simulada per fer més vivencial la tasca que desenvolupem. El Sweet SEFED és una empresa simulada amb la qual s’aprèn com funcionen realment els departaments d’una empresa amb connexió amb altres països i amb continguts en anglès.

   Llengües estrangeres

   Les llengües estrangeres també tenen un paper fonamental a l’etapa. L’alumnat d’anglès es distribuex en grups de ràtio reduïda per incidir en la comunicació oral.

   L’alumnat d’anglès que acrediti un nivell suficient té la possibilitat de fer la prova del First Certificate in English (FCE B2) o del Certificate in Advanced English (CAE C1)  a la nostra pròpia escola i l’alumnat de francès podrà accedir a l’acreditació del DELF B1 i DELF B2.

   Creiem que l’aprenentatge de llengües estrangeres és primordial, així com la integració dels nostres alumnes en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. L’aprenentatge de llengües estrangeres és un valor afegit que facilitarà la incorporació del nostre alumnat en el món laboral.

   ENGLISH

   Desdoblaments per aprofundir la part oral de la llengua amb activitats de role play, exposicions individuals i en grup, debats, simulacions de situacions reals; Preparació i presentació de l’alumnat en els exàmens oficials del Cambridge English Language Assessment (KET, PET, First, Advanced). 

   FRANÇAIS

   Possibilitat de fer dues hores setmanals, a primer i segon de batxillerat, en aquesta llengua des de qualsevol modalitat. Participació en concursos i certàmens. Preparació als exàmens oficials del DELF (Diplôme d’Études en Langue Française). Possibilitat de fer l’intercanvi amb l’alumnat del Lycée Fabert de Metz

    

    

   DUAL DIPLOMA

   Programa oficial de convalidació internacional de les titulacions de Batxillerat que permet a l’alumnat obtenir simultàniament la titulació del nostre país i l’American High School Diploma. Aquest programa és desenvolupat per la institució Academica Corporation. 

   Acompanyament tutorial

   Les finalitats de la tutoria són l’educació en valors, el seguiment personalitzat i l’orientació professional. Per a aconseguir-los, farem tutories individuals, tutories grupals, mantindrem una comunicació fluïda amb les famílies i treballarem els nostres eixos transversals.

   Les tutores i els tutors i tots els equips educatius volem continuar acompanyant l’alumnat durant aquests estudis. I ho fem tenint present la part acadèmica, però no oblidant mai la personal. És un moment important perquè durant aquest dos anys hauran de prendre moltes decisions i nosaltres serem al seu costat donant-los el suport necessari junt amb les famílies amb les quals mantindrem una comunicació continuada.

   Dos dels moments àlgids, remarcables de l’orientació són una jornada d’orientació per a l’alumnat de Batxillerat. Durant tot el matí els alumnes de Batxillerat coneixen de prop diferents estudis als quals opten. A banda de les xerrades, conferències, taules rodones i la visita d’exalumnes per conèixer la seva experiència, també es fa una fira d’universitats i centres d’estudis dins de l’escola. Això permet conèixer de prop les ofertes i fer consultes més personalitzades per començar a decidir què faran al futur.

   Acompanyament psicopedagògic

   Comptem amb un equip psicopedagògic que assessora i orienta el progrés personal i acadèmic de l’alumnat contemplant diverses línies d’actuació tals com atenció individualitzada o el suport i l’orientació psicològica i acadèmica.

   El treball de recerca

   Un dels elements importants a Batxillerat és el treball de recerca, un treball d’investigació que parteix d’una hipòtesi. Té una durada d’un any (d’octubre de 1r a novembre de 2n). Cada alumne/a té un seguiment de dos tutors i un acompanyament d’un equip de professors que l’aniran assessorant en unes trobades que fem un cop al mes durant una tarda.

   Fer voluntariat a Batxillerat

   L’alumnat pot participar en activitats de voluntariat. Les activitats es realitzen a través de diversos grups i institucions de la ciutat per ajudar a persones que ho necessiten: gent gran, persones malaltes, persones amb diferents graus de discapacitat, alumnat que necessita reforç, monitors i monitores de Mou-te…

   ENS VOLS CONÈIXER?

   Demana la teva visita personalitzada per conèixer el nostre projecte educactiu

   938793400
   preinscripcio@epiagranollers.cat