CONEIX L’ETAPA D’INFANTIL

Sessió informativa

Dijous 16 de febrer 19:00h

PORTES OBERTES

Dissabte 25 de febrer de 11 a 13:30h

No cal inscripció

La finalitat de l’etapa d’infantil, per a nosaltres, és contribuir al desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels nostres infants. Afavorim un clima i un entorn de confiança i seguretat per tal que els infants / els nens i nenes se sentin acollits. Promovem ambients de relació on els infants participen d’allò que aprenen tot respectant els seus ritmes d’aprenentatge.

El procés d’adaptació a l’escola

L’adaptació per a nosaltres és un procés que cuidem molt i per això ja l’iniciem abans de començar l’escolarització. No fem adaptació progressiva, només el primer dia que fem una entrada esglaonada, però des de l’inici nosaltres oferim tota la jornada. Durant les primeres setmanes hi ha dues persones a l’aula i durant tot el curs una persona que fa de suport i per a qualsevol necessitat que pugui sorgir. També cuidem molt l’espai: per nosaltres P3 és com una escola bressol dins l’escola. Estan en un espai que només ells utilitzen: aules, pati, lavabos, aula de psico. El menjador és només per als alumnes de P3 . És l’espai de P3. 

ADAPTACIÓ DE P3

Aquest any l’adaptació al nou curs no ha estat senzill per a ningú. Però els que més especial i diferent ho han viscut,
han estat les noves famílies de l’Escola i els nens i nenes de P3. L’adaptació ja és complicada normalment, però… 

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA 
El control d’esfínters

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA 
Contacte amb les famílies

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA 
Hàbits i rutines

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA 
El joc

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA 
La gestió dels conflictes a l’aula

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA 
Coeducació

Descobreix el projecte pedagògic SUMMEM!

Projecte de renovació pedagògica que hem iniciat a l’escola per transformar i millorar l’educació d’acord amb els reptes que planteja la societat del segle XXI. L’objectiu és aprendre i conviure, tot duent a terme Itineraris d’Aprenentatge basats en bones preguntes. A partir d’aquest treball volem ajudar a créixer el nostre alumnat, sempre tenint en compte les actituds i les habilitats del document d’Estil Metodològic d’Escola Pia Catalunya. Les finalitats del SUMMEM ens porten a l’aplicació de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores; a treballar i avaluar per aconseguir alumnes competents; i a aprendre a treballar cooperativament.

Una volta per l’Escola

Visita els espais interiors i exteriors de l’Escola: l’espai d’Infantil i el seu propi pati, el menjador pels més petits, l’aula de psicomotricitat, les aules dels més grans, la sala Àgora, la biblioteca, les aules de música, les sales d’ordinadors, etc.

ENS VOLS CONÈIXER?

Demana la teva visita personalitzada per conèixer el nostre projecte educactiu

938793400
preinscripcio@epiagranollers.cat