DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA PERFIL VIDEOJOCS
I OCI DIGITAL

El món dels videojocs i altres activitat relacionades

Un món atractiu amb gran potencial professional

El món dels videojocs i altres activitats relacionades té un alt potencial de creació de cultura, de generació d’ocupació jove i, a més, tot plegat, en un mercat sense fronteres i amb un caràcter transversal amb importants aplicacions a sectors variats (educació, sanitat, serveis, aeronàutica…).

Una formació polivalent per un futur d’oportunitats

Des de l’equip multidisciplinari del Cicle Formatiu DAM-ViOD, estem convençuts que la indústria dels videojocs i l’oci digital obre un ventall d’oportunitats per a equips de joves que combinin capacitats tècniques, artístiques i creatives que afectaran d’una manera transversal molts sectors socials i econòmics.

MOTORS 3D

 Aprèn a crear videojocs amb els diferents motors 3D que s’utilitzen de manera professional: Unreal Engine i Unity 3D

ANIMACIÓ 2D I 3D

Aprèn a modelar i animar els teus propis personatges i objectes pel teu videojoc amb programes utilitzats a la industria: Blender 3D

PROGRAMACIÓ

T’ensenyem a fer el teu propi motor de videojocs de manera professional en llenguatge C++ i amb eines com Visual Studio Enterprise.

GAME DESIGN

Dissenya el teu propi videojoc des de zero, pensant la història, narrativa, els nivells i tot el que cal per crear-ho.

CONSULTA EL NOSTRE PLA D’ESTUDIS

PRIMER CURS (981 HORES)
Mòdul Hores anuals dedicades
MP1 Sistemes informàtics amb arquitectura de consoles i dispositius mòbils 121h
MP2 Base de dades 138h
MP3 Programació en C++ (1a part) POO 124h
MP4 🇬🇧 Llenguatge de marques HTML, CSS, JavaScript, PHP 77h
MP5 Entorns de desenvolupament (1a part) 37h
MP11 Formació i orientació laboral** 66h
MP13 Projecte fi de Grau Superior (preparació) 99h
M15 Disseny de jocs 33h
M16 Disseny 2D i 3D amb Blender 88h
M17 Programació amb motors 2D fents ús de Unity 66h
* M18 Matemàtiques i física del videojoc 66h
* M20 Metodologies Àgils 66h
SEGON CURS (1229 HORES)
Mòdul Hores anuals dedicades
MP3

Programació en C++ (2a part)

Llibreries gràfiques i sonores

63h
MP5 Entorns de desenvolupament (2a part) 18h
MP6 Accés a dades 88h
MP7 Desenvolupament d’interfícies 88h
MP8

Programació multimèdia i dispositius mòbils

Anrodi i Java

77h
MP9 Programació de serveis i processos 55h
MP10 Sistemes de gestió empresarial 55h
MP12 Empresa i iniciativa emprendedora ** 66h
MP13 Projecte fi de Grau Superior (el teu propi videojoc) 198h
MP14 Formació en centres de treball 383h
MP17 🇬🇧 Programació amb motors 3D fent ús de Unreal Engine 88h
*MP19 Introducció a les xarxes i serveis d’internet 50h

* Mòduls únics o de creació pròpia exclusius d’Escola Pia Granollers

** Mòduls que es poden convalidar si s’han cursat en un Grau mitjà

🇬🇧 Mòduls impartits en anglès

HORARIS I COST DEL GRAU

Horaris

Cada curs del Grau comença el setembre i finalitza a principis de juny.

Tant el primer com el segon curs té horari de tarda de 15:00 a 21:30

Es fan activitats pedagògiques com visites a empreses, fires i xerrades d’experts.
També realitzem la nostra pròpia festa ESCOLA PIA GAME JAM

Cost

10 quotes mensuals de 511 € / mes

  • L’escola posa els ordinadors equipats a les aules.
  • La documentació necessària és en línia a la plataforma Moodle i Google Classroom.
  • Programari amb llicència, Visual Studio Enterprise, a disposició del alumne per part de l’escola amb Microsoft Azure. PER SEMPRE.
  • Altres programes de programari lliure també disponibles.
  • Els alumnes han de tenir una unitat de disc extraïble:
    Disc dur SDD o unitat USB d’emmagatzematge.

UNA MOSTRA DELS TREBALLS DELS ALUMNES

Controlled – Curs 2021/22

Clica aquí per veure la web del projecte

Montsermination – Curs 2021/22

Clica aquí per veure la web del projecte

Pirate Tales VR – Curs 2021/22

Clica aquí per veure la web del projecte

Spectrum of Light – curs 2021/22

Clica aquí per veure la web del projecte

Enclosed – Curs 2019/20

Dragon Defense – Curs 2019/20

LA VISIÓ DELS DOCENTS

Rafel Pérez – Coordinador i Professor dels cicles

Fina Jerez – Professora dels cicles

LA VISIÓ DELS ALUMNES

Joan – Alumne de segon del cicle DAM ViOD

Adrià – Ex-Alumne de segon del cicle DAM ViOD

Marçal – Ex-Alumne de segon del cicle DAM ViOD

Nil – Ex-Alumne de segon del cicle DAM ViOD

LA VISIÓ DE LES EMPRESES

“A Scarecrow Studio ens dediquem a la creació d’aventures gràfiques clàssiques en 2D. Estem molt contents de la col·laboració que hem establert amb L’Escola Pia de Granollers. Des de fa alguns mesos, acollim alumnes del ser grau de DAM VIOD que ens ajuden en tasques de Q&A. Podem donar constància de la bona formació tècnica i humana d’aquests alumnes.”

Jan Serra

Game Director – Scarecrow Studio

AMB LA COL-LABORACIÓ DE LES EMPRESES