Inici > L’escola > Qui som

Qui som

Una mica d’història

L’any 1933 s’instal·len a Granollers els escolapis a l’antic col·legi de Sant Josep. En els primers anys l’escola anà creixent, fins que, a causa d’un incendi l’any 1936, durant la Guerra Civil, l’escola fou destruïda.

Un cop acabada la guerra, el 1939, es torna a obrir l’escola en un edifici del carrer Conestable de Portugal. Com a conseqüència del gran augment de la demanda de llocs escolars, l’any 1944 s’inicien les obres d’un nou edifici i de l’església, inaugurats un any després.

Al llarg dels anys 50 i 60, es van inaugurant noves instal·lacions. Les obres de l’actual edifici de l’avinguda de Sant Esteve comencen el 1968 i finalitzen el 1970. En aquell moment, en aquell edifici s’hi impartia el parvulari, l’educació general bàsica i el batxillerat unificat polivalent.

El curs 1984-85, l’Escola Pia es fa càrrec de l’escola que les Germanes Carmelites Vedruna tenen al carrer de Guayaquil. Això fa que, a partir d’aquell moment, a l’edifici de l’avinguda de Sant Esteve s’hi imparteixin els estudis d’Educació Infantil i Primària i a l’Edifici del carrer de Guayaquil els estudis d’Educació Secundària i Batxillerat. L’any 1989 es va inaugurar un nou cos d’edifici a la cantonada del Carrer Conestable de Portugal amb l’Avinguda de Sant Esteve, fet amb la intenció de poder atendre l’alumnat de l’escola de manera més confortable, deixant l’edifici amb una nova fesomia.

El curs 1994-95 es construeix un edifici nou a la cantonada dels carrers Guayaquil, Castella i Barcelona en l’espai que ocupava l’antiga capella del col·legi permetent a l’escola impartir els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i també una àmplia oferta de formació no reglada.

En el mes de març del 2016 s’iniciaren les obres d’ampliació de l’edifici de l’avinguda Sant Esteve amb el desdoblament de l’edifici per la banda interior del pati amb la construcció d’una nova cuina i menjador a la planta baixa i quatre plantes amb noves aules complementàries.

Una mica d’història

L’any 1933 s’instal·len a Granollers els escolapis a l’antic col·legi de Sant Josep. En els primers anys l’escola anà creixent, fins que, a causa d’un incendi l’any 1936, durant la Guerra Civil, l’escola fou destruïda.

Un cop acabada la guerra, el 1939, es torna a obrir l’escola en un edifici del carrer Conestable de Portugal. Com a conseqüència del gran augment de la demanda de llocs escolars, l’any 1944 s’inicien les obres d’un nou edifici i de l’església, inaugurats un any després.

Al llarg dels anys 50 i 60, es van inaugurant noves instal·lacions. Les obres de l’actual edifici de l’avinguda de Sant Esteve comencen el 1968 i finalitzen el 1970. En aquell moment, en aquell edifici s’hi impartia el parvulari, l’educació general bàsica i el batxillerat unificat polivalent.

El curs 1984-85, l’Escola Pia es fa càrrec de l’escola que les Germanes Carmelites Vedruna tenen al carrer de Guayaquil. Això fa que, a partir d’aquell moment, a l’edifici de l’avinguda de Sant Esteve s’hi imparteixin els estudis d’Educació Infantil i Primària i a l’Edifici del carrer de Guayaquil els estudis d’Educació Secundària i Batxillerat. L’any 1989 es va inaugurar un nou cos d’edifici a la cantonada del Carrer Conestable de Portugal amb l’Avinguda de Sant Esteve, fet amb la intenció de poder atendre l’alumnat de l’escola de manera més confortable, deixant l’edifici amb una nova fesomia.

El curs 1994-95 es construeix un edifici nou a la cantonada dels carrers Guayaquil, Castella i Barcelona en l’espai que ocupava l’antiga capella del col·legi permetent a l’escola impartir els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i també una àmplia oferta de formació no reglada.

En el mes de març del 2016 s’iniciaren les obres d’ampliació de l’edifici de l’avinguda Sant Esteve amb el desdoblament de l’edifici per la banda interior del pati amb la construcció d’una nova cuina i menjador a la planta baixa i quatre plantes amb noves aules complementàries.