Inici > L’escola > Qui som > Atenció a la diversitat

Qui som

Atenció a la diversitat

A Educació Primària

 • El treball d’aquesta àrea es realitza, segons els casos, individualment o en petits grups durant l’horari escolar, dins o fora del grup.
 • Servei de detecció i de seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge.
 • Servei de reeducació de les habilitats bàsiques per a l’aprenentatge.
 • Desdoblament del grup classe en les àrees instrumentals dues hores a la setmana.
 • Servei de reeducació de la parla.
 • Elaboració i aplicació de plans de treball individualitzat (PTI) per facilitar el domini de la nostra llengua als alumnes d’incorporació tardana.

A Educació Secundària

L’equip psicopedagògic de secundària té com a funcions l’assessorament i l’orientació al professorat i a les famílies en la resolució de situacions d’aprenentatge i convivència més o menys complexes dels nostres alumnes amb l’objectiu d’atendre la diversitat a l’aula en l’ESO i el Batxillerat.

Funcions:

 • Correcció i anàlisi de proves psicològiques dels alumnes nous a l’escola, i traspàs d’aquesta informació als tutors de grup corresponents.
 • Intervenció amb alumnes nous incorporats al nostre centre una vegada iniciat el curs acadèmic (NISE i altres).
 • Organització de grups dins l’escola on s’atenen les dificultats d’aprenentatge d’alumnes (GR, USEE) i la coordinació amb els professionals que intervenen en aquests grups.
 • Orientació i recolzament als equips de tutors especialment en tasques com:
 • Orientació acadèmica, professional i personal als alumnes d’ESO i Batxillerat.
 • Realització d’entrevistes amb famílies dels nostres alumnes.
 • Intervenció en la resolució de conflictes.
 • Elaboració de plans per atendre la diversitat a l’aula.
 • La coordinació amb professionals dels serveis externs (Serveis Socials de la comarca, UEC, EAP, CSMIJ, psicòlegs, psiquiatres, Hospital de Dia, Hospital de Sant Joan de Déu, etc.) que intervenen en el procés educatiu dels alumnes de la nostra escola.
 • La coordinació amb els professionals que desenvolupen projectes dins l’escola (Projecte escola-salut).

Per totes les etapes

 • Servei Psicopedagògic: seguiment dels alumnes amb problemes d’aprenentatge i assessora i orienta l’equip educatiu i les famílies.
 • Servei de reeducació de la parla: Destinat a tractar els problemes lleus de la parla.

Atenció a la diversitat

A Educació Primària

 • El treball d’aquesta àrea es realitza, segons els casos, individualment o en petits grups durant l’horari escolar, dins o fora del grup.
 • Servei de detecció i de seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge.
 • Servei de reeducació de les habilitats bàsiques per a l’aprenentatge.
 • Desdoblament del grup classe en les àrees instrumentals dues hores a la setmana.
 • Servei de reeducació de la parla.
 • Elaboració i aplicació de plans de treball individualitzat (PTI) per facilitar el domini de la nostra llengua als alumnes d’incorporació tardana.

A Educació Secundària

L’equip psicopedagògic de secundària té com a funcions l’assessorament i l’orientació al professorat i a les famílies en la resolució de situacions d’aprenentatge i convivència més o menys complexes dels nostres alumnes amb l’objectiu d’atendre la diversitat a l’aula en l’ESO i el Batxillerat.

Funcions:

 • Correcció i anàlisi de proves psicològiques dels alumnes nous a l’escola, i traspàs d’aquesta informació als tutors de grup corresponents.
 • Intervenció amb alumnes nous incorporats al nostre centre una vegada iniciat el curs acadèmic (NISE i altres).
 • Organització de grups dins l’escola on s’atenen les dificultats d’aprenentatge d’alumnes (GR, USEE) i la coordinació amb els professionals que intervenen en aquests grups.
 • Orientació i recolzament als equips de tutors especialment en tasques com:
 • Orientació acadèmica, professional i personal als alumnes d’ESO i Batxillerat.
 • Realització d’entrevistes amb famílies dels nostres alumnes.
 • Intervenció en la resolució de conflictes.
 • Elaboració de plans per atendre la diversitat a l’aula.
 • La coordinació amb professionals dels serveis externs (Serveis Socials de la comarca, UEC, EAP, CSMIJ, psicòlegs, psiquiatres, Hospital de Dia, Hospital de Sant Joan de Déu, etc.) que intervenen en el procés educatiu dels alumnes de la nostra escola.
 • La coordinació amb els professionals que desenvolupen projectes dins l’escola (Projecte escola-salut).

Per totes les etapes

 • Servei Psicopedagògic: seguiment dels alumnes amb problemes d’aprenentatge i assessora i orienta l’equip educatiu i les famílies.
 • Servei de reeducació de la parla: Destinat a tractar els problemes lleus de la parla.