Inici > L’escola > Qui som > Innovacions a l’escola

Qui som

Innovacions a l’escola

SUMMEM: Projecte de renovació pedagògica que hem iniciat a l’escola per transformar i millorar l’educació d’acord amb els reptes que planteja la societat del segle XXI. L’objectiu és aprendre i conviure, tot duent a terme Itineraris d’Aprenentatge basats en bones preguntes. Les finalitats del SUMMEM ens porten a l’aplicació de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores; a treballar i avaluar per aconseguir alumnes competents; i a aprendre a treballar cooperativament.

HABILITATS D’APRENENTATGE: Ensenyem als alumnes a aplicar diverses eines per tal que puguin millorar la seva manera d’aprendre. En concret treballem les habilitats que estan descrites en el document «L’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya”: comprendre, autoconèixer-se, resoldre, recercar, cooperar, memoritzar, comunicar i expressar, transferir i autoregular.

TREBALL AMB LES ACTITUDS: Duem a terme, des de totes les àrees, un seguit d’activitats encaminades a l’adopció de les actituds descrites en el document “L’Estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya”: actitud reflexiva, responsable, crítica, autònoma, respectuosa, moral/ètica i compromesa. Aquestes actituds són avaluades com qualsevol altre aspecte que és objecte d’aprenentatge al centre.

APRENENTATGE DE L’ANGLÈS: Desdoblament de Speaking des de 3r d’EP fins  2n de Batxillerat per practicar l’expressió oral; estades a Anglaterra i Canadà; matèries en anglès; possibilitat de treure’s la doble titulació d’ESO i Batxillerat, catalana i  High School estatunidenca; i preparació i presentació a  proves oficials del Cambridge English.

APRENENTATGE D’UNA SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: L’escola ofereix als alumnes que ho desitgen la possibilitat d’aprendre francès. Aquesta llengua la poden aprendre en l’ESO i el Batxillerat. També s’ofereix, dins del calendari escolar, la possibilitat de participar en dos intercanvis amb alumnes de les ciutats de Orléans i Metz.

ESTUDIS MUSICALS:  Via opcional d’educació musical integrada en el currículum amb possibilitat de seguir a l’ESO. L’objectiu és que, un cop finalitzats els estudis de primària, els nostres alumnes assoleixin el nivell elemental de música. Les matèries que s’imparteixen són llenguatge musical, cant coral, conjunt instrumental i instrument.

RACONS DE TREBALL: A Educació Infantil. Consisteix en el treball realitzat individualment o en petit grup per potenciar la responsabilitat i l’autonomia, ja que l’alumne és responsable del desenvolupament de tota l’activitat que realitza.

PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL, SOCIAL I INTERIOR: Es treballa la consciència de les pròpies emocions, la seva regulació i el reconeixement de les emocions dels altres. Es continuen treballant progressivament activitats d’interioritat a les aules amb l’objectiu d’ajudar a l’autoconeixement, a relaxar-se, a concentrar-se i a trobar moments de calma i interiorització.

NOVES TECNOLOGIES: Aules informatitzades; entorn virtual d’aprenentatge compartit amb materials de reforç i ampliació; programes específics per a diferents matèries; compte personal de correu per a l’alumnat i les famílies; treball on line…Ús de l’ordinador per ajudar als alumnes en el seu aprenentatge i en el seu desenvolupament personal; Projecte 1×1 a ESO; Robòtica; Scratch; Tauletes per als més menuts.

PROJECTE DE RECERCA DOCUMENTAL: A més d’un espai, la mediateca és una manera d’aprendre basada en la recerca. Potenciem que l’alumne aprengui a aprendre, que sigui autònom i que aquest aprenentatge li serveixi en totes les matèries. És una bona manera de preparar l’alumnat per a futurs estudis.

SEFED: Empresa simulada amb la qual s’aprèn com funcionen realment els departaments d’una empresa en connexió amb altres països. Continguts en anglès.

Innovacions a l’escola

SUMMEM: Projecte de renovació pedagògica que hem iniciat a l’escola per transformar i millorar l’educació d’acord amb els reptes que planteja la societat del segle XXI. L’objectiu és aprendre i conviure, tot duent a terme Itineraris d’Aprenentatge basats en bones preguntes. Les finalitats del SUMMEM ens porten a l’aplicació de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores; a treballar i avaluar per aconseguir alumnes competents; i a aprendre a treballar cooperativament.

HABILITATS D’APRENENTATGE: Ensenyem als alumnes a aplicar diverses eines per tal que puguin millorar la seva manera d’aprendre. En concret treballem les habilitats que estan descrites en el document «L’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya”: comprendre, autoconèixer-se, resoldre, recercar, cooperar, memoritzar, comunicar i expressar, transferir i autoregular.

TREBALL AMB LES ACTITUDS: Duem a terme, des de totes les àrees, un seguit d’activitats encaminades a l’adopció de les actituds descrites en el document “L’Estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya”: actitud reflexiva, responsable, crítica, autònoma, respectuosa, moral/ètica i compromesa. Aquestes actituds són avaluades com qualsevol altre aspecte que és objecte d’aprenentatge al centre.

APRENENTATGE DE L’ANGLÈS: Desdoblament de Speaking des de 3r d’EP fins  2n de Batxillerat per practicar l’expressió oral; estades a Anglaterra i Canadà; matèries en anglès; possibilitat de treure’s la doble titulació d’ESO i Batxillerat, catalana i  High School estatunidenca; i preparació i presentació a  proves oficials del Cambridge English.

APRENENTATGE D’UNA SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: L’escola ofereix als alumnes que ho desitgen la possibilitat d’aprendre francès. Aquesta llengua la poden aprendre en l’ESO i el Batxillerat. També s’ofereix, dins del calendari escolar, la possibilitat de participar en dos intercanvis amb alumnes de les ciutats de Orléans i Metz.

ESTUDIS MUSICALS:  Via opcional d’educació musical integrada en el currículum amb possibilitat de seguir a l’ESO. L’objectiu és que, un cop finalitzats els estudis de primària, els nostres alumnes assoleixin el nivell elemental de música. Les matèries que s’imparteixen són llenguatge musical, cant coral, conjunt instrumental i instrument.

RACONS DE TREBALL: A Educació Infantil. Consisteix en el treball realitzat individualment o en petit grup per potenciar la responsabilitat i l’autonomia, ja que l’alumne és responsable del desenvolupament de tota l’activitat que realitza.

PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL, SOCIAL I INTERIOR: Es treballa la consciència de les pròpies emocions, la seva regulació i el reconeixement de les emocions dels altres. Es continuen treballant progressivament activitats d’interioritat a les aules amb l’objectiu d’ajudar a l’autoconeixement, a relaxar-se, a concentrar-se i a trobar moments de calma i interiorització.

NOVES TECNOLOGIES: Aules informatitzades; entorn virtual d’aprenentatge compartit amb materials de reforç i ampliació; programes específics per a diferents matèries; compte personal de correu per a l’alumnat i les famílies; treball on line…Ús de l’ordinador per ajudar als alumnes en el seu aprenentatge i en el seu desenvolupament personal; Projecte 1×1 a ESO; Robòtica; Scratch; Tauletes per als més menuts.

PROJECTE DE RECERCA DOCUMENTAL: A més d’un espai, la mediateca és una manera d’aprendre basada en la recerca. Potenciem que l’alumne aprengui a aprendre, que sigui autònom i que aquest aprenentatge li serveixi en totes les matèries. És una bona manera de preparar l’alumnat per a futurs estudis.

SEFED: Empresa simulada amb la qual s’aprèn com funcionen realment els departaments d’una empresa en connexió amb altres països. Continguts en anglès.