Inici > Inscripcions i portes obertes

Inscripcions i portes obertes – Curs 2019/2020

CURS 2019-20

Dates de preinscripció: del 29 de març al 9 d’abril.

Voleu conèixer el nostre projecte educatiu?

Us recomanem que concerteu una entrevista personalitzada i així podreu sentir tota l’explicació del projecte educatiu i fer totes les preguntes que vulgueu tant de l’escola com del procés de preinscripció. Si teniu alguna família coneguda que també està interessada en fer una entrevista, podeu venir plegats.

Com ho podeu fer?

938793400 (Teresa)

granollers@escolapia.cat

Quan farem portes obertes?
DATES PER AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2019-20
 • Si no hi ha cap imprevist de darrera hora, començarem fent una reunió informativa el dimecres 27 de febrer a les 19.30 per a les famílies d’infantil i primària. 
 • Aquesta reunió la repetirem el dijous 14 de març a la mateixa hora. 
 • Entremig, el dissabte 9 de març d’11 a 13,30 h. farem les portes obertes per a educació infantil i primària a l’edifici de l’Avda Sant Esteve.
 • Per a ESO, farem una reunió informativa i visita a l’escola del carrer Guayaquil -tot junt- el dijous, 7 de març a les 19.30 h.
 • Per a batxillerat, farem una Jornada de Portes Obertes a l’escola del carrer Guayaquil el dijou28 de març a les 19.00 h.
Informació de la Generalitat de Catalunya

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
 • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
 • consultar el centre assignat, i
 • fer la matrícula.

CALENDARI

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2019-20

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENT OBLIGATORI

Presentació de sol·licituds

Del 29 de març al 9 d’abril

Publicació de les llistes amb el barem provisional

26 d’abril

Presentació de reclamacions

Del 29 d’abril al 3 de maig

Resolució de reclamacions

6 de maig

Publicació de les llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

8 de maig

Sorteig

9 de maig

Publicació de llistes ordenades definitives

14 de maig

Publicació de l’oferta definitiva

11 de juny

Publicació de les llistes d’admesos

12 de juny

Període de matriculació de l’educació infantil, primària i 1r d’ESO

Del 20 al 26 de juny

Període de matriculació o confirmació de plaça de 2n, 3r i 4t d’ESO

Del 27 de juny al 3 de juliol

DESCARREGAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Sol·licitud de preinscripció

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

CRITERIS DE PRIORITAT

Pendent de publicar

Si teniu algun dubte, podeu adreçar-vos al telèfon de l’escola 93 879 34 00 i demanar per Noèlia Viu (en horari de 9 a 13h i de 15 a 18h), o bé deixar-nos un missatge mitjançant el formulari de sota.

Contacta amb nosaltres: 

CURS 2019-20

Dates de preinscripció: del 29 de març al 9 d’abril.

Voleu conèixer el nostre projecte educatiu?

Us recomanem que concerteu una entrevista personalitzada i així podreu sentir tota l’explicació del projecte educatiu i fer totes les preguntes que vulgueu tant de l’escola com del procés de preinscripció. Si teniu alguna família coneguda que també està interessada en fer una entrevista, podeu venir plegats.

Com ho podeu fer?

938793400 (Teresa)

granollers@escolapia.cat

Quan farem portes obertes?
DATES PER AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2018-19
 • Si no hi ha cap imprevist de darrera hora, començarem fent una reunió informativa el dimecres 27 de febrer a les 19.30 per a les famílies d’infantil i primària.
 • Aquesta reunió la repetirem el dijous 14 de març a la mateixa hora.
 • Entremig, el dissabte 9 de març d’11 a 13,30 h. farem les portes obertes per a educació infantil i primària a l’edifici de l’Avda Sant Esteve.
 • Per a ESO, farem una reunió informativa i visita a l’escola del carrer Guayaquil -tot junt- el dijous, 7 de març a les 19.30 h.
 • Per a batxillerat, farem una Jornada de Portes Obertes a l’escola del carrer Guayaquil el dijou28 de març a les 19.00 h.
Informació de la Generalitat de Catalunya

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
 • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
 • consultar el centre assignat, i
 • fer la matrícula.

CALENDARI

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2019-20

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENT OBLIGATORI

Presentació de sol·licituds

Del 29 de març al 9 d’abril

Publicació de les llistes amb el barem provisional

26 d’abril

Presentació de reclamacions

Del 29 d’abril al 3 de maig

Resolució de reclamacions

6 de maig

Publicació de les llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

8 de maig

Sorteig

9 de maig

Publicació de llistes ordenades definitives

14 de maig

Publicació de l’oferta definitiva

11 de juny

Publicació de les llistes d’admesos

12 de juny

Període de matriculació de l’educació infantil, primària i 1r d’ESO

Del 20 al 26 de juny

Període de matriculació o confirmació de plaça de 2n, 3r i 4t d’ESO

Del 27 de juny al 3 de juliol

DESCARREGAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Sol·licitud de preinscripció.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

CRITERIS DE PRIORITAT

Pendent de publicar

Si teniu algun dubte, podeu adreçar-vos al telèfon de l’escola 93 879 34 00 i demanar per Noèlia Viu (en horari de 9 a 13h i de 15 a 18h), o bé deixar-nos un missatge mitjançant el formulari de sota.

CONTACTA AMB NOSALTRES: