Inici > Projecte educatiu > Batxillerat > Aprendre i conviure

Aprendre i conviure

Competència digital

Aules informatitzades; entorn virtual d’aprenentatge compartit amb materials de reforç i ampliació, programes específics per a diferents matèries, compte personal de correu per a l’alumnat i les famílies, treball on line…

Francès

Possibilitat de fer dues hores setmanals suplementàries en aquesta llengua; participació en concursos i certàmens; DELF (diplôme d’études en langue française): exàmens oficials amb reconeixement europeu (B1 i B2).

Pla d’Acció Tutorial

La tutoria té unes finalitats que s’aconsegueixen a través de la tutoria individual, la tutoria grupal, la comunicació amb els pares, els eixos transversals i el currículum diversificat. Els grans objectius d’aquest pla són l’educació en valors, el seguiment personalitzat i l’orientació professional.

Anglès

Desdoblaments per aprofundir la part oral de la llengua amb activitats de role play, exposicions individuals i en grup, debats, simulacions de situacions reals; preparació i presentació d’alumnes en els exàmens oficials del Cambridge English Language Assessment (KET, PET, First, Advanced). rees (informàtica, música i coneixement del medi), dediquem un dia a aquest idioma (English Day) i tenim contacte amb altres escoles europees per tal que els alumnes s’hi comuniquin on line.

Economia

Sweet SEFED. Empresa simulada amb la qual s’aprèn com funcionen realment els departaments d’una empresa amb connexió amb altres països. Continguts en anglès.

Atenció a la diversitat

Equip psicopedagògic que assessora i orienta el progrés personal i acadèmic de l’alumnat contemplant diverses línies d’actuació tals com atenció individualitzada als alumnes o suport i orientació psicològica i acadèmica.

Activitats de relaxació per propiciar l’escolta atenta, el respecte a les persones i l’atenció que predisposa a l’aprenentatge, moments de calma per a l’autoconeixement i el creixement personal i moments de reflexió.

Voluntariat

Als alumnes se’ls proposa de participar en activitats de voluntariat. Les activitats es realitzen a través de diversos grups i institucions de la ciutat per ajudar a persones que ho necessiten: avis, malalts, disminuïts psíquics, alumnes necessitats de reforç, monitors de Mou-te…

Escola oberta a l’entorn

Presentació de treballs a concursos i actes literaris, científics, matemàtics; participació en activitats de la ciutat; coordinació amb entitats cíviques i institucions per dissenyar projectes comuns de treball en xarxa en el Pla Educatiu d’Entorn.

I també els nostres alumnes poden…

Fer el treball de recerca tant en anglès com en francès, així com també la defensa oral.
Participar en pràctiques i activitats a la universitat.

Competència digital

Aules informatitzades; entorn virtual d’aprenentatge compartit amb materials de reforç i ampliació, programes específics per a diferents matèries, compte personal de correu per a l’alumnat i les famílies, treball on line…

Francès

Possibilitat de fer dues hores setmanals suplementàries en aquesta llengua; participació en concursos i certàmens; DELF (diplôme d’études en langue française): exàmens oficials amb reconeixement europeu (B1 i B2).

Pla d’Acció Tutorial

La tutoria té unes finalitats que s’aconsegueixen a través de la tutoria individual, la tutoria grupal, la comunicació amb els pares, els eixos transversals i el currículum diversificat. Els grans objectius d’aquest pla són l’educació en valors, el seguiment personalitzat i l’orientació professional.

Anglès

Desdoblaments per aprofundir la part oral de la llengua amb activitats de role play, exposicions individuals i en grup, debats, simulacions de situacions reals; preparació i presentació d’alumnes en els exàmens oficials del Cambridge English Language Assessment (KET, PET, First, Advanced). rees (informàtica, música i coneixement del medi), dediquem un dia a aquest idioma (English Day) i tenim contacte amb altres escoles europees per tal que els alumnes s’hi comuniquin on line.

Economia

Sweet SEFED. Empresa simulada amb la qual s’aprèn com funcionen realment els departaments d’una empresa amb connexió amb altres països. Continguts en anglès.

Atenció a la diversitat

Equip psicopedagògic que assessora i orienta el progrés personal i acadèmic de l’alumnat contemplant diverses línies d’actuació tals com atenció individualitzada als alumnes o suport i orientació psicològica i acadèmica.

Activitats de relaxació per propiciar l’escolta atenta, el respecte a les persones i l’atenció que predisposa a l’aprenentatge, moments de calma per a l’autoconeixement i el creixement personal i moments de reflexió.

Voluntariat

Als alumnes se’ls proposa de participar en activitats de voluntariat. Les activitats es realitzen a través de diversos grups i institucions de la ciutat per ajudar a persones que ho necessiten: avis, malalts, disminuïts psíquics, alumnes necessitats de reforç, monitors de Mou-te…

Escola oberta a l’entorn

Presentació de treballs a concursos i actes literaris, científics, matemàtics; participació en activitats de la ciutat; coordinació amb entitats cíviques i institucions per dissenyar projectes comuns de treball en xarxa en el Pla Educatiu d’Entorn.

I també els nostres alumnes poden…

Fer el treball de recerca tant en anglès com en francès, així com també la defensa oral.
Participar en pràctiques i activitats a la universitat.