Inici > Projecte educatiu > ESO > Aprendre i conviure

Aprendre i conviure

Personalitzem l’aprenentatge

 • Organitzant diverses propostes educatives per atendre tots els talents, singularitats i interessos. Poden triar optatives, disposar d’adaptacions i plans individualitzats, fer estudis musicals integrats, formar part de grups flexibles de ciència, tecnologia i llengua estrangera i participar en grups de diversificació curricular a 4t d’ESO
 • Acompanyant-los amb el seguiment de l’equip psicopedagògic que atén demandes individuals, organitza tallers i gestiona la USEE (Unitat de suport a l’educació especial).
 • Orientant-los des de la tutoria en el seu procés de creixement personal i acadèmic.

Tenim cura de la dimensió emocional i interior

Sent conscients que aprenentatge, emocions i cos estan íntimament relacionats i aplicant una línia pedagògica de la INTERIORITAT que pretén desenvolupar les capacitats emocionals i espirituals, oferint-los les eines necessàries per esdevenir éssers plens i profunds, capaços de connectar amb el seu jo interior i, en definitiva,  ser més feliços.

Desenvolupem competències del s. XXI

 • Transformant i millorant  l’educació amb l’ajuda del Projecte SUMMEM posant especial atenció a:
  • L’aprenentatge de llengües estrangeres per obrir-nos a un món globalitzat mitjançant desdoblaments de speaking, optativa de francès i intercanvis amb França, estades a Anglaterra i Canadà, matèries com Visual Art i Music Education i preparació i presentació a múltiples proves oficials de llengües estrangeres.
  • El domini de les eines i els formats digitals per ser competents en un món connectat posant al seu abast un compte de Google i un dispositiu portàtil per alumne. A més de tota la formació relacionada amb el software i els bons usos de les xarxes socials.
  • El treball sistemàtic de les ACTITUDS i HABILITATS del Document d’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya.
  • L’aplicació del Programa de Competències Socials i l’estructuració del treball a l’aula en equips cooperatius.

 

Llengües estrangeres

Tenim present que l’aprenentatge de llengües estrangeres és indispensable per formar part d’una societat multilingüe. L’objectiu és potenciar l’ús comunicatiu de la llengua i aplicar-la en altres àrees curriculars. Amb aquesta intenció, iniciem la llengua anglesa a l’educació infantil i la treballem també en l’àrea de psicomotricitat. A primària es continua l’anglès curricular, s’incrementa la llengua fent el PAI a cicle inicial i unitats temàtiques en l’àrea de ciències a la resta de cicles.
Així mateix, amb l’objectiu de prioritzar la comunicació oral en anglès, els alumnes fan una hora de speaking setmanal, en grups més reduïts, a partir de tercer de primària.
També portem a terme projectes vinculats a diverses àrees (informàtica, música i coneixement del medi), dediquem un dia a aquest idioma (English Day) i tenim contacte amb altres escoles europees per tal que els alumnes s’hi comuniquin on line.

Aprenem en societat

 • Aprofitant les oportunitats de participació que ens brinda el fet de ser un col·lectiu organitzat en normes de convivència, que comparteix recursos i que gaudeix d’un gran potencial per fer campanyes de voluntariat i altres actes que ens eduquen en el civisme i la participació democràtica.
 • Promovent el treball cooperatiu com a contingut d’aprenentatge i mitjà per aprendre a resoldre reptes en equip.
 • Estant presents en la vida social de Granollers i participant en iniciatives adreçades a la gent jove del municipi.

Personalitzem l’aprenentatge

 • Organitzant diverses propostes educatives per atendre tots els talents, singularitats i interessos. Poden triar optatives, disposar d’adaptacions i plans individualitzats, fer estudis musicals integrats, formar part de grups flexibles de ciència, tecnologia i llengua estrangera i participar en grups de diversificació curricular a 4t d’ESO
 • Acompanyant-los amb el seguiment de l’equip psicopedagògic que atén demandes individuals, organitza tallers i gestiona la USEE (Unitat de suport a l’educació especial).
 • Orientant-los des de la tutoria en el seu procés de creixement personal i acadèmic.

Tenim cura de la dimensió emocional i interior

Sent conscients que aprenentatge, emocions i cos estan íntimament relacionats i aplicant una línia pedagògica de la INTERIORITAT que pretén desenvolupar les capacitats emocionals i espirituals, oferint-los les eines necessàries per esdevenir éssers plens i profunds, capaços de connectar amb el seu jo interior i, en definitiva,  ser més feliços.

Desenvolupem competències del s. XXI

 • Transformant i millorant  l’educació amb l’ajuda del Projecte SUMMEM posant especial atenció a:
  • L’aprenentatge de llengües estrangeres per obrir-nos a un món globalitzat mitjançant desdoblaments de speaking, optativa de francès i intercanvis amb França, estades a Anglaterra i Canadà, matèries com Visual Art i Music Education i preparació i presentació a múltiples proves oficials de llengües estrangeres.
  • El domini de les eines i els formats digitals per ser competents en un món connectat posant al seu abast un compte de Google i un dispositiu portàtil per alumne. A més de tota la formació relacionada amb el software i els bons usos de les xarxes socials.
  • El treball sistemàtic de les ACTITUDS i HABILITATS del Document d’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya.
  • L’aplicació del Programa de Competències Socials i l’estructuració del treball a l’aula en equips cooperatius.

 

Llengües estrangeres

Tenim present que l’aprenentatge de llengües estrangeres és indispensable per formar part d’una societat multilingüe. L’objectiu és potenciar l’ús comunicatiu de la llengua i aplicar-la en altres àrees curriculars. Amb aquesta intenció, iniciem la llengua anglesa a l’educació infantil i la treballem també en l’àrea de psicomotricitat. A primària es continua l’anglès curricular, s’incrementa la llengua fent el PAI a cicle inicial i unitats temàtiques en l’àrea de ciències a la resta de cicles.
Així mateix, amb l’objectiu de prioritzar la comunicació oral en anglès, els alumnes fan una hora de speaking setmanal, en grups més reduïts, a partir de tercer de primària.
També portem a terme projectes vinculats a diverses àrees (informàtica, música i coneixement del medi), dediquem un dia a aquest idioma (English Day) i tenim contacte amb altres escoles europees per tal que els alumnes s’hi comuniquin on line.

Aprenem en societat

 • Aprofitant les oportunitats de participació que ens brinda el fet de ser un col·lectiu organitzat en normes de convivència, que comparteix recursos i que gaudeix d’un gran potencial per fer campanyes de voluntariat i altres actes que ens eduquen en el civisme i la participació democràtica.
 • Promovent el treball cooperatiu com a contingut d’aprenentatge i mitjà per aprendre a resoldre reptes en equip.
 • Estant presents en la vida social de Granollers i participant en iniciatives adreçades a la gent jove del municipi.