Inici > Projecte educatiu > Estudis de música

Estudis de música

Primària musical

Des de fa ja més d’una dècada a l’escola oferim en els estudis d’Educació Primària una via opcional d’educació musical integrada en el currículum amb possibilitat de seguir a l’ESO. Aquesta via té un cost afegit a la quota escolar.

Totes les matèries no busquen altra cosa que l’experiència directa, a qualsevol nivell, del que vol dir fer de músic. Aquesta experiència vivencial no la podem entendre com un fet aïllat ni individual. És per això que donem gran importància al fet socialitzador de tocar en col·lectivitat formant conjunts instrumentals i vocals molt variats amb resultats realment sorprenents.

Els estudis musicals estan integrats a l’horari escolar a Educació Primària i s’imparteixen a les hores de matèries complementàries i en les hores de música d’Educació Primària. Per altra banda, a Educació Secundària les hores d’estudis musicals es fan fora de l’horari escolar i es convalida l’hora de música del currículum ordinari.

L’objectiu és que, un cop finalitzats els estudis de primària, els nostres alumnes assoleixin el nivell elemental de música.

La música és una matèria indispensable per a la formació global de la persona. La música és un mitjà d’expressió, és un llenguatge universal, és gimnàstica física i mental; i desenvolupa els sentits, la concentració, la creativitat, la sensibilitat i l’espontaneïtat; i a més, és un factor d’integració social. Té múltiples estils i infinitat d’instruments per a practicar-la . És present a totes les èpoques i cultures.

Estudis i articles ens confirmen que l’estudi d’aquesta matèria en profunditat ajuda a assolir les competències bàsiques i millora els resultats acadèmics.

A més a més, com a escola, la música ha enriquit les nostres activitats festives i el nostre dia a dia amb el gavadal d’experiències emocionals i estètiques que ens ha proporcionat a tots els qui podem gaudir de les actuacions dels nostres músics, tant alumnes com docents.

MATÈRIES DELS ESTUDIS MUSICALS

Llenguatge musical

En aquesta matèria s’hi aglutinen les parts de la música més abstractes. El llenguatge musical és per la música allò que la gramàtica i el vocabulari són per a una llengua. L’objectiu de la matèria es pot resumir en la comprensió de la música i el seu discurs, de les seves regles i lleis internes.El seu àmbit de treball és molt divers: anàlisi de partitures, audició, afinació, lectura, reconeixement, dictat …

Aquesta matèria es fa en grups reduïts (màxim 15 nens/es).

Conjunt instrumental

Aquí es reforcen els principis i les bases que s’aprenen en les classes individuals d’instrument i col·lectives de llenguatge musical. A les sessions, els futurs músics aprenen el que és el procés i la disciplina d’assajar: la preparació, el tocar en conjunt, l’escolta, l’atenció a les indicacions del director, l’afinació. Però l’objectiu bàsicés poder gaudir del que és tocar en grup i el goig de la música en conjunt.

Cant coral

La veu -l’eina essencial de comunicació- aquí la descobrim com a instrument musical a l’abast des que som petits. A més del treball del cos i de la veu, també es reforcen altres habilitats com la capacitat d’escolta, l’atenció, la concentració i la memòria. Serà en el cantar en conjunt que descobrirem la melodia i l’harmonia.

Instrument

Les classes d’instrument es fan individualment. S’imparteixen classes de gran varietat d’instruments.

Aula de música moderna: guitarra elèctrica, saxòfon, piano, baix elèctric i bateria.

Aula clàssica: violí, violoncel, piano, arpa, guitarra clàssica, clarinet, flauta travessera, flauta de bec, oboè, trompeta.

Primària musical

Des de fa ja més d’una dècada a l’escola oferim en els estudis d’Educació Primària una via opcional d’educació musical integrada en el currículum amb possibilitat de seguir a l’ESO. Aquesta via té un cost afegit a la quota escolar.

Totes les matèries no busquen altra cosa que l’experiència directa, a qualsevol nivell, del que vol dir fer de músic. Aquesta experiència vivencial no la podem entendre com un fet aïllat ni individual. És per això que donem gran importància al fet socialitzador de tocar en col·lectivitat formant conjunts instrumentals i vocals molt variats amb resultats realment sorprenents.

Els estudis musicals estan integrats a l’horari escolar a Educació Primària i s’imparteixen a les hores de matèries complementàries i en les hores de música d’Educació Primària. Per altra banda, a Educació Secundària les hores d’estudis musicals es fan fora de l’horari escolar i es convalida l’hora de música del currículum ordinari.

L’objectiu és que, un cop finalitzats els estudis de primària, els nostres alumnes assoleixin el nivell elemental de música.

La música és una matèria indispensable per a la formació global de la persona. La música és un mitjà d’expressió, és un llenguatge universal, és gimnàstica física i mental; i desenvolupa els sentits, la concentració, la creativitat, la sensibilitat i l’espontaneïtat; i a més, és un factor d’integració social. Té múltiples estils i infinitat d’instruments per a practicar-la . És present a totes les èpoques i cultures.

Estudis i articles ens confirmen que l’estudi d’aquesta matèria en profunditat ajuda a assolir les competències bàsiques i millora els resultats acadèmics.

A més a més, com a escola, la música ha enriquit les nostres activitats festives i el nostre dia a dia amb el gavadal d’experiències emocionals i estètiques que ens ha proporcionat a tots els qui podem gaudir de les actuacions dels nostres músics, tant alumnes com docents.

MATÈRIES DELS ESTUDIS MUSICALS

Llenguatge musical

En aquesta matèria s’hi aglutinen les parts de la música més abstractes. El llenguatge musical és per la música allò que la gramàtica i el vocabulari són per a una llengua. L’objectiu de la matèria es pot resumir en la comprensió de la música i el seu discurs, de les seves regles i lleis internes.El seu àmbit de treball és molt divers: anàlisi de partitures, audició, afinació, lectura, reconeixement, dictat …

Aquesta matèria es fa en grups reduïts (màxim 15 nens/es).

Conjunt instrumental

Aquí es reforcen els principis i les bases que s’aprenen en les classes individuals d’instrument i col·lectives de llenguatge musical. A les sessions, els futurs músics aprenen el que és el procés i la disciplina d’assajar: la preparació, el tocar en conjunt, l’escolta, l’atenció a les indicacions del director, l’afinació. Però l’objectiu bàsicés poder gaudir del que és tocar en grup i el goig de la música en conjunt.

Cant coral

La veu -l’eina essencial de comunicació- aquí la descobrim com a instrument musical a l’abast des que som petits. A més del treball del cos i de la veu, també es reforcen altres habilitats com la capacitat d’escolta, l’atenció, la concentració i la memòria. Serà en el cantar en conjunt que descobrirem la melodia i l’harmonia.

Instrument

Les classes d’instrument es fan individualment. S’imparteixen classes de gran varietat d’instruments.

Aula de música moderna: guitarra elèctrica, saxòfon, piano, baix elèctric i bateria.

Aula clàssica: violí, violoncel, piano, arpa, guitarra clàssica, clarinet, flauta travessera, flauta de bec, oboè, trompeta.