Inici > Projecte educatiu > Estudis de música > Secundària musical

Estudis de música

Secundària musical

Des de fa ja més d’una dècada a l’escola oferim en els estudis d’Educació Primària una via opcional d’educació musical integrada en el currículum amb possibilitat de seguir a l’ESO. Aquesta via té un cost afegit a la quota escolar.

Totes les matèries no busquen altra cosa que l’experiència directa, a qualsevol nivell, del que vol dir fer de músic. Aquesta experiència vivencial no la podem entendre com un fet aïllat ni individual. És per això que donem gran importància al fet socialitzador de tocar en col·lectivitat formant conjunts instrumentals i vocals molt variats amb resultats realment sorprenents.

Els estudis musicals estan integrats a l’horari escolar a Primària impartint-los a les hores de matèries complementàries i en l’hora de música de primària. Per altra banda, a Secundària les hores d’estudis musicals es fan fora de l’horari escolar i es convalida l’hora de música del currículum ordinari.

La música és una matèria indispensable per a la formació global de la persona. La música és un mitjà d’expressió, és un llenguatge universal, és gimnàstica física i mental, i desenvolupa els sentits, la concentració, la creativitat, la sensibilitat i l’espontaneïtat, i a més, és un factor d’integració social. Té múltiples estils i infinitat d’instruments per a practicar-la . És present a totes les èpoques i cultures.

Estudis i articles ens confirmen que l’estudi d’aquesta matèria en profunditat ajuda a assolir les competències bàsiques i millora els resultats acadèmics.

El projecte de secundària musical consta d’un còmput total de 4 hores repartides així:

  • 1 hora d’instrument.
  • 1 hora de conjunt instrumental.
  • 2 hores de música i tecnologia.

MATÈRIES DELS ESTUDIS MUSICALS

Música i tecnologia

Fan les seves pròpies composicions en programes informàtics musicals de fàcil accés amb els quals podran treballar tant ‘in situ’ com ‘on-line’. Per realitzar aquests treballs necessitaran els coneixements necessaris de llenguatge i harmonia que aniran adquirint al llarg d’aquestes hores de tecnologia. Adquirint aquests coneixements teòrics i pràctics podran escriure idees pròpies, arranjar altres peces i harmonitzar melodies i també podran utilitzar-les com a base d’improvisacions amb l’instrument que toquen. És per això que no seria d’estranyar que en hores d’aquesta matèria haguessin de portar l’instrument a classe. Com a resultat final tindran l’oportunitat d’enregistrar el seu propi repertori , en el qual treballaran amb elements propers a l’acústica i organologia que els seran útils per poder fer bones gravacions amb qualsevol instrument i en qualsevol recinte.

Es fan servir programes informàtics com el Musescore (editor de partitures), el Lmms (Linux MultiMedia Studio), l’Audacity o altres. Amb aquestes programes poden crear les pròpies partitures i/o crear-ne per a altres músics i instruments; es treballen també aspectes de llenguatge i harmonia per crear peces senceres i per varis instruments; s’adquireixen coneixements teòrics i pràctics per poder escriure idees pròpies, arranjar altres peces, harmonitzar melodies; amb el Lmms tenen la possibilitat de crear de manera relativament ràpida bases rítmico-harmòniques per poder treballar improvisació, preparar les bases harmòniques de peces amb instruments que no saben tocar, o crear peces amb sons reals; amb l’Audacity poden enregistrar qualsevol tipus d’àudio. Tots aquests programes a més, són interactius entre sí: poden exportar les pistes midi del Lmms tant al Musescore com a l’Audacity i viceversa …

Conjunt instrumental

Aquí es reforcen els principis i les bases que s’aprenen en les classes individuals d’instrument i col·lectives de llenguatge musical. A les sessions, els futurs músics aprenen el que és el procés i la disciplina d’assajar: la preparació, el tocar en conjunt, l’escolta, l’atenció a les indicacions del director, l’afinació. Però l’objectiu bàsic és poder gaudir del que és tocar en grup i el goig de la música en conjunt.

Instrument

Les classes d’instrument es fan individualment. S’imparteixen classes de gran varietat d’instruments.

Aula de música moderna: guitarra elèctrica, saxòfon, piano, baix elèctric i bateria.

Aula clàssica: violí, violoncel, piano, arpa, guitarra clàssica, clarinet, flauta travessera, flauta de bec, oboè, trompeta.

Secundària musical

Des de fa ja més d’una dècada a l’escola oferim en els estudis d’Educació Primària una via opcional d’educació musical integrada en el currículum amb possibilitat de seguir a l’ESO. Aquesta via té un cost afegit a la quota escolar.

Totes les matèries no busquen altra cosa que l’experiència directa, a qualsevol nivell, del que vol dir fer de músic. Aquesta experiència vivencial no la podem entendre com un fet aïllat ni individual. És per això que donem gran importància al fet socialitzador de tocar en col·lectivitat formant conjunts instrumentals i vocals molt variats amb resultats realment sorprenents.

Els estudis musicals estan integrats a l’horari escolar a Primària impartint-los a les hores de matèries complementàries i en l’hora de música de primària. Per altra banda, a Secundària les hores d’estudis musicals es fan fora de l’horari escolar i es convalida l’hora de música del currículum ordinari.

La música és una matèria indispensable per a la formació global de la persona. La música és un mitjà d’expressió, és un llenguatge universal, és gimnàstica física i mental, i desenvolupa els sentits, la concentració, la creativitat, la sensibilitat i l’espontaneïtat, i a més, és un factor d’integració social. Té múltiples estils i infinitat d’instruments per a practicar-la . És present a totes les èpoques i cultures.

Estudis i articles ens confirmen que l’estudi d’aquesta matèria en profunditat ajuda a assolir les competències bàsiques i millora els resultats acadèmics.

El projecte de secundària musical consta d’un còmput total de 4 hores repartides així:

  • 1 hora d’instrument.
  • 1 hora de conjunt instrumental.
  • 2 hores de música i tecnologia.

MATÈRIES DELS ESTUDIS MUSICALS

Música i tecnologia

Fan les seves pròpies composicions en programes informàtics musicals de fàcil accés amb els quals podran treballar tant ‘in situ’ com ‘on-line’. Per realitzar aquests treballs necessitaran els coneixements necessaris de llenguatge i harmonia que aniran adquirint al llarg d’aquestes hores de tecnologia. Adquirint aquests coneixements teòrics i pràctics podran escriure idees pròpies, arranjar altres peces i harmonitzar melodies i també podran utilitzar-les com a base d’improvisacions amb l’instrument que toquen. És per això que no seria d’estranyar que en hores d’aquesta matèria haguessin de portar l’instrument a classe. Com a resultat final tindran l’oportunitat d’enregistrar el seu propi repertori , en el qual treballaran amb elements propers a l’acústica i organologia que els seran útils per poder fer bones gravacions amb qualsevol instrument i en qualsevol recinte.

Es fan servir programes informàtics com el Musescore (editor de partitures), el Lmms (Linux MultiMedia Studio), l’Audacity o altres. Amb aquestes programes poden crear les pròpies partitures i/o crear-ne per a altres músics i instruments; es treballen també aspectes de llenguatge i harmonia per crear peces senceres i per varis instruments; s’adquireixen coneixements teòrics i pràctics per poder escriure idees pròpies, arranjar altres peces, harmonitzar melodies; amb el Lmms tenen la possibilitat de crear de manera relativament ràpida bases rítmico-harmòniques per poder treballar improvisació, preparar les bases harmòniques de peces amb instruments que no saben tocar, o crear peces amb sons reals; amb l’Audacity poden enregistrar qualsevol tipus d’àudio. Tots aquests programes a més, són interactius entre sí: poden exportar les pistes midi del Lmms tant al Musescore com a l’Audacity i viceversa …

Conjunt instrumental

Aquí es reforcen els principis i les bases que s’aprenen en les classes individuals d’instrument i col·lectives de llenguatge musical. A les sessions, els futurs músics aprenen el que és el procés i la disciplina d’assajar: la preparació, el tocar en conjunt, l’escolta, l’atenció a les indicacions del director, l’afinació. Però l’objectiu bàsic és poder gaudir del que és tocar en grup i el goig de la música en conjunt.

Instrument

Les classes d’instrument es fan individualment. S’imparteixen classes de gran varietat d’instruments.

Aula de música moderna: guitarra elèctrica, saxòfon, piano, baix elèctric i bateria.

Aula clàssica: violí, violoncel, piano, arpa, guitarra clàssica, clarinet, flauta travessera, flauta de bec, oboè, trompeta.