Inici > Projecte educatiu > Infantil

Educació infantil

La finalitat de l’etapa d’infantil, per a nosaltres, és contribuir al desenvolupament  emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels nostres infants. Afavorim un clima i un entorn de confiança i seguretat per tal de sentir-se acollits. Promovem ambients de relació on els infants participen d’allò que aprenen tot respectant els seus  ritmes d’aprenentatge.