Inici > Projecte educatiu > Infantil > Aprendre i conviure

Aprendre i conviure

Ens movem

Moment en el qual  els nens coneixen les possibilitats del seu cos, tot treballant a partir del moviment i la coordinació amb materials varis. Aquest treball es fa amb mig grup d’alumnes, la qual cosa ens permet fer una observació més acurada de l’evolució de l’infant i fer una intervenció més individualitzada.

Ens relaxem

Treballem la consciència de les pròpies emocions i el reconeixement de les emocions dels altres. Introduïm activitats d’interioritat a les aules  amb l’objectiu d’ajudar a l’autoconeixement, a relaxar-se, a concentrar-se i a trobar moments de calma i interiorització. Vegeu el web d’interioritat de la nostra escola.

Ens fem grans, ho fem sols

És un dels continguts més importants que treballem, perquè ajuda a potenciar l’autonomia i la socialització dels nens, i a millorar la responsabilitat en el treball. Treballem diferents tipus d’hàbits seqüenciats al llarg de tota l’etapa (d’autonomia, de relació, de treball, d’higiene i d’ordre).  

Sentim, observem, escoltem i parlem

Potenciem els diferents llenguatges (musical, visual i plàstic, verbal,  matemàtic …) per tal d’afavorir la comunicació i l’expressió. En la rotllana propiciem moments de diàlegs i interacció entre companys i amb els adults.

Provoquem situacions en les quals el nen participi, prengui decisions, elabori respostes i actuï sobre el món que l’envolta a partir dels diversos mitjans  d’expressió.

Experimentem

Potenciem la curiositat, l’observació, l’exploració a partir del treball d’experimentació amb materials varis. Aquestes activitats també permeten que els infants provin, comprovin, refacin, s’interroguin i ens preguntin. Tot aquest treball facilita que els infants generin noves idees.

Juguem

En tots els cursos propiciem estones de joc simbòlic i estones de joc de treball. El joc simbòlic és un context ideal per a l’aprenentatge que els ajudarà a entendre el món. Amb aquest objectiu es generen estones per a l’expressió dels nens tot imitant situacions del seu entorn. Són moments en els quals es desenvolupen capacitats de relació, imaginació i creativitat, on el llenguatge esdevé una eina  important.

Aprenem a conèixer un altra llengua

L’objectiu a l’etapa d’infantil és descobrir que hi ha un altra llengua, l’anglès,  i la treballem a partir de situacions de la vida quotidiana per acabar l’etapa amb l’adquisició d’expressions reals del dia a dia.

Aprenem amb la tecnologia

Iniciem amb els alumnes activitats de coneixement de l’ús de l’ordinador i de les tablets treballant les habilitats bàsiques d’aprenentatge. També comencen  el llenguatge de la programació i els nens donen instruccions que els ajudaran a treballar la lògica, la planificació i l’organització espacial. Aquí hi trobareu materials.

Ens coneixem i aprenem junts – SUMMEM

Projecte de renovació pedagògica que hem iniciat a l’escola per transformar i millorar l’educació d’acord amb els reptes que planteja la societat del segle XXI.

L’objectiu és aprendre i conviure, tot duent a terme Itineraris d’Aprenentatge basats en bones preguntes. A partir d’aquest treball volem ajudar a créixer el nostre alumnat, sempre tenint en compte les actituds i les habilitats del document d’Estil Metodològic d’Escola Pia Catalunya.

Les finalitats del SUMMEM ens porten a l’aplicació de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores; a treballar i avaluar per aconseguir alumnes competents; i a aprendre a treballar cooperativament.

Consulta també el llibret informatiu

Ens movem

Moment en el qual  els nens coneixen les possibilitats del seu cos, tot treballant a partir del moviment i la coordinació amb materials varis. Aquest treball es fa amb mig grup d’alumnes, la qual cosa ens permet fer una observació més acurada de l’evolució de l’infant i fer una intervenció més individualitzada.

Ens relaxem

Treballem la consciència de les pròpies emocions i el reconeixement de les emocions dels altres. Introduïm activitats d’interioritat a les aules  amb l’objectiu d’ajudar a l’autoconeixement, a relaxar-se, a concentrar-se i a trobar moments de calma i interiorització. Vegeu el web d’interioritat de la nostra escola.

Ens fem grans, ho fem sols

És un dels continguts més importants que treballem, perquè ajuda a potenciar l’autonomia i la socialització dels nens, i a millorar la responsabilitat en el treball. Treballem diferents tipus d’hàbits seqüenciats al llarg de tota l’etapa (d’autonomia, de relació, de treball, d’higiene i d’ordre).  

Sentim, observem, escoltem i parlem

Potenciem els diferents llenguatges (musical, visual i plàstic, verbal,  matemàtic …) per tal d’afavorir la comunicació i l’expressió. En la rotllana propiciem moments de diàlegs i interacció entre companys i amb els adults.

Provoquem situacions en les quals el nen participi, prengui decisions, elabori respostes i actuï sobre el món que l’envolta a partir dels diversos mitjans  d’expressió.

Experimentem

Potenciem la curiositat, l’observació, l’exploració a partir del treball d’experimentació amb materials varis. Aquestes activitats també permeten que els infants provin, comprovin, refacin, s’interroguin i ens preguntin. Tot aquest treball facilita que els infants generin noves idees.

Juguem

En tots els cursos propiciem estones de joc simbòlic i estones de joc de treball. El joc simbòlic és un context ideal per a l’aprenentatge que els ajudarà a entendre el món. Amb aquest objectiu es generen estones per a l’expressió dels nens tot imitant situacions del seu entorn. Són moments en els quals es desenvolupen capacitats de relació, imaginació i creativitat, on el llenguatge esdevé una eina  important.

Aprenem a conèixer un altra llengua

L’objectiu a l’etapa d’infantil és descobrir que hi ha un altra llengua, l’anglès,  i la treballem a partir de situacions de la vida quotidiana per acabar l’etapa amb l’adquisició d’expressions reals del dia a dia.

Aprenem amb la tecnologia

Iniciem amb els alumnes activitats de coneixement de l’ús de l’ordinador i de les tablets treballant les habilitats bàsiques d’aprenentatge. També comencen  el llenguatge de la programació i els nens donen instruccions que els ajudaran a treballar la lògica, la planificació i l’organització espacial. Aquí hi trobareu materials.

Ens coneixem i aprenem junts – SUMMEM

Projecte de renovació pedagògica que hem iniciat a l’escola per transformar i millorar l’educació d’acord amb els reptes que planteja la societat del segle XXI.

L’objectiu és aprendre i conviure, tot duent a terme Itineraris d’Aprenentatge basats en bones preguntes. A partir d’aquest treball volem ajudar a créixer el nostre alumnat, sempre tenint en compte les actituds i les habilitats del document d’Estil Metodològic d’Escola Pia Catalunya.

Les finalitats del SUMMEM ens porten a l’aplicació de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores; a treballar i avaluar per aconseguir alumnes competents; i a aprendre a treballar cooperativament.

Consulta també el llibret informatiu