Inici > Projecte educatiu > Primària

Educació primària

La finalitat de l’etapa de primària és contribuir al desenvolupament integral del nen, per tal que adquireixi les competències bàsiques i les pugui transferir al món que l’envolta.

Aquest objectiu el treballem en espais en els quals es promou la socialització i la convivència i a partir de la sistematització d’hàbits progressius que afavoreixen l’autonomia, la responsabilitat i el respecte.

L’entorn d’aprenentatge que es planteja als infants és divers, es promouen ambients on es treballa l’aprenentatge col.laboratiu, on els infants participen en allò que aprenen i desenvolupen diferents habilitats socials, i altres entorns on l’alumne treballa individualment i es promou la reflexió i revisió del seu propi procés d’aprenentatge.