Inici > Projecte educatiu > Primària > Aprendre i conviure

Aprendre i conviure

Les TAC a l’aula

L’escola prepara l’alumnat per ser competent digitalment tot donant eines i estratègies per aplicar en entorns d’aprenentatge diversos.
L’objectiu és que els alumnes arribin a tenir un bon domini i un bon ús de les noves tecnologies per poder aplicar-les en els seus processos d’aprenentatge de forma activa i creativa.

Atenció individualitzada

Prioritzem les necessitats personals, emocionals i socials de l’alumnat. Hi ha un seguiment de l’alumnat i de les relacions de l’aula per part de la tutora i s’ofereix la possibilitat d’entrevistes personals amb les famílies per coordinar les accions comunes.

Llengües estrangeres

Tenim present que l’aprenentatge de llengües estrangeres és indispensable per formar part d’una societat multilingüe. L’objectiu és potenciar l’ús comunicatiu de la llengua i aplicar-la en altres àrees curriculars. Amb aquesta intenció, iniciem la llengua anglesa a l’educació infantil i la treballem també en l’àrea de psicomotricitat. A primària es continua l’anglès curricular, s’incrementa la llengua fent el PAI a cicle inicial i unitats temàtiques en l’àrea de ciències a la resta de cicles.

Així mateix, amb l’objectiu de prioritzar la comunicació oral en anglès, els alumnes fan una hora de speaking setmanal, en grups més reduïts, a partir de tercer de primària.

També portem a terme projectes vinculats a diverses àrees (informàtica, música i coneixement del medi), dediquem un dia a aquest idioma (English Day) i tenim contacte amb altres escoles europees per tal que els alumnes s’hi comuniquin on line.

Atenció a les necessitats educatives

S’atén la diversitat d’alumnat des d’una perspectiva global d’escola.
L’atenció acurada a les necessitats educatives dels alumnes ens ha portat a endegar accions des de l’equip psicopedagògic com el seguiment, l’assessorament als docents, la coordinació amb professionals externs i l’atenció a famílies.

Educació emocional, social i interior

Es treballa la consciència de les pròpies emocions, la seva regulació i el reconeixement de les emocions dels altres. Es continuen treballant progressivament activitats d’interioritat a les aules amb l’objectiu d’ajudar a l’autoconeixement, a relaxar-se, a concentrar-se i a trobar moments de calma i interiorització. Si voleu més informació podeu anar al web.

Projecte de renovació pedagògica que hem iniciat a l’escola per transformar i millorar l’educació d’acord amb els reptes que planteja la societat del segle XXI.

L’objectiu és aprendre i conviure, tot duent a terme Itineraris d’Aprenentatge basats en bones preguntes. A partir d’aquest treball volem ajudar a créixer el nostre alumnat, sempre tenint en compte les actituds i les habilitats del document d’Estil Metodològic d’Escola Pia Catalunya.

Les finalitats del SUMMEM ens porten a l’aplicació de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores; a treballar i avaluar per aconseguir alumnes competents; i a aprendre a treballar cooperativament.

Consulta també el llibret informatiu

Primària musical

Des de fa ja una dècada a l’escola estem oferint en els estudis d’Educació Primària una via opcional d’educació musical integrada en el currículum amb possibilitat de continuar a l’educació secundària.
Els estudis musicals estan integrats a l’horari escolar a Primària i s’imparteixen a les hores de matèries complementàries i en les de música de primària.
L’objectiu és que, un cop finalitzats els estudis de primària, els nostres alumnes hagin assolit el nivell elemental de música.
Les àrees de primària musical són: llenguatge musical, cant coral, conjunt instrumental i instrument.

Aprenem a conèixer un altra llengua

L’objectiu a l’etapa d’infantil és descobrir que hi ha un altra llengua, l’anglès,  i la treballem a partir de situacions de la vida quotidiana per acabar l’etapa amb l’adquisició d’expressions reals del dia a dia.

Les TAC a l’aula

L’escola prepara l’alumnat per ser competent digitalment tot donant eines i estratègies per aplicar en entorns d’aprenentatge diversos.
L’objectiu és que els alumnes arribin a tenir un bon domini i un bon ús de les noves tecnologies per poder aplicar-les en els seus processos d’aprenentatge de forma activa i creativa.

Atenció individualitzada

Prioritzem les necessitats personals, emocionals i socials de l’alumnat. Hi ha un seguiment de l’alumnat i de les relacions de l’aula per part de la tutora i s’ofereix la possibilitat d’entrevistes personals amb les famílies per coordinar les accions comunes.

Llengües estrangeres

Tenim present que l’aprenentatge de llengües estrangeres és indispensable per formar part d’una societat multilingüe. L’objectiu és potenciar l’ús comunicatiu de la llengua i aplicar-la en altres àrees curriculars. Amb aquesta intenció, iniciem la llengua anglesa a l’educació infantil i la treballem també en l’àrea de psicomotricitat. A primària es continua l’anglès curricular, s’incrementa la llengua fent el PAI a cicle inicial i unitats temàtiques en l’àrea de ciències a la resta de cicles.

Així mateix, amb l’objectiu de prioritzar la comunicació oral en anglès, els alumnes fan una hora de speaking setmanal, en grups més reduïts, a partir de tercer de primària.

També portem a terme projectes vinculats a diverses àrees (informàtica, música i coneixement del medi), dediquem un dia a aquest idioma (English Day) i tenim contacte amb altres escoles europees per tal que els alumnes s’hi comuniquin on line.

Atenció a les necessitats educatives

S’atén la diversitat d’alumnat des d’una perspectiva global d’escola.
L’atenció acurada a les necessitats educatives dels alumnes ens ha portat a endegar accions des de l’equip psicopedagògic com el seguiment, l’assessorament als docents, la coordinació amb professionals externs i l’atenció a famílies.

Educació emocional, social i interior

Es treballa la consciència de les pròpies emocions, la seva regulació i el reconeixement de les emocions dels altres. Es continuen treballant progressivament activitats d’interioritat a les aules amb l’objectiu d’ajudar a l’autoconeixement, a relaxar-se, a concentrar-se i a trobar moments de calma i interiorització. Si voleu més informació podeu anar al web.

Projecte de renovació pedagògica que hem iniciat a l’escola per transformar i millorar l’educació d’acord amb els reptes que planteja la societat del segle XXI.

L’objectiu és aprendre i conviure, tot duent a terme Itineraris d’Aprenentatge basats en bones preguntes. A partir d’aquest treball volem ajudar a créixer el nostre alumnat, sempre tenint en compte les actituds i les habilitats del document d’Estil Metodològic d’Escola Pia Catalunya.

Les finalitats del SUMMEM ens porten a l’aplicació de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores; a treballar i avaluar per aconseguir alumnes competents; i a aprendre a treballar cooperativament.

Consulta també el llibret informatiu

Primària musical

Des de fa ja una dècada a l’escola estem oferint en els estudis d’Educació Primària una via opcional d’educació musical integrada en el currículum amb possibilitat de continuar a l’educació secundària.
Els estudis musicals estan integrats a l’horari escolar a Primària i s’imparteixen a les hores de matèries complementàries i en les de música de primària.
L’objectiu és que, un cop finalitzats els estudis de primària, els nostres alumnes hagin assolit el nivell elemental de música.
Les àrees de primària musical són: llenguatge musical, cant coral, conjunt instrumental i instrument.

Aprenem a conèixer un altra llengua

L’objectiu a l’etapa d’infantil és descobrir que hi ha un altra llengua, l’anglès,  i la treballem a partir de situacions de la vida quotidiana per acabar l’etapa amb l’adquisició d’expressions reals del dia a dia.