La protecció dels Infants i Joves

 

Des de l’any 2012 disposem del document de Protecció del menor de l’Escola Pia de Catalunya, actualitzat segons la legislació vigent. Per tal de desplegar el que preveu aquest document i de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem de l’adreça bustiadelmenor@epiagranollers.cat oberta a tothom.

Cada cas serà gestionat per la Comissió de Protecció del Menor de l’Escola Pia de Granollers que donarà resposta al remitent, emprendrà les accions oportunes i en farà el seguiment.