11’Escola Pia és una escola concertada que forma part del servei d’educació de Catalunya i sosté el seu funcionament mitjançant les aportacions econòmiques que rep per part del Departament d’Educació i  de les famílies.

L’escolarització dels alumnes es cobra mensualment en 10 quotes (de setembre a juny). Aquest rebut inclou els següents conceptes segons l’etapa educativa:

Activitats complementàries:

En els nivells d’Infantil i Primària correspon al complement d’una hora al dia de classes  addicionals i en el nivell de 2n cicle d’ESO, correspon al complement d’una hora de classe addicional a la setmana,  on es continua treballant el Currículum Obligatori.

Serveis escolars:

Correspon a les despeses per assegurança escolar, projecte pedagògic, servei psicopedagògic i orientació, informatització i materials d’ensenyament.

Fundació Joan Profitós:

La fundació Joan Profitós, entitat sense ànim de lucre, té com a finalitat contribuir a l’educació d’infants i joves,  promovent iniciatives  dirigides a la innovació pedagògica, al desenvolupament i perfeccionament del personal docent i serveis d’assessoria externs. També es destina a altres conceptes: administració, secretaria, porteria, sistemes de seguretat, amortització dels edificis, formació del personal i a la dotació i manteniment d’equipament i infraestructures.

La contribució de les famílies és imprescindible per tal de poder donar el nostre servei educatiu en tota la seva extensió.

Sortides, excursions, convivències, activitats culturals, intercanvis i estades:

És un import que es cobra segons l’activitat que realitza cada grup-classe durant el curs escolar. Aquests cobraments són notificats a les famílies per correu electrònic.

Activitat de piscina:

Aquesta activitat es cobra als alumnes de P-5, 1r de primària i 2n. de primària.

Associació de famílies  (AFA):

És un rebut que es cobra mensualment destinat a diverses activitats que organitza l’AFA durant el curs, i sobretot ajuda  en diversos projectes de l’escola: socialització de llibres, festes de final de curs de primària-ESO i Batxillerat, cicles de conferències a famílies, treball per comissions,  projectes i auxiliars de conversa. Aquesta quota és única per família.

Primària i Secundària Musical:

L’import es cobra només a aquelles famílies que opten perquè els seus fills facin els estudis musicals  integrats a l’horari escolar a l’Educació Primària, i amb la continuïtat a fora de l’horari a l’Educació Secundària.

Aquests estudis s’inicien a primer de primària.

Servei Espai Migdia:

És un rebut que es cobra a les famílies que utilitzen aquest servei de manera fixa o bé esporàdica. Inclou el servei de menjador, el monitoratge i les activitats que realitzen dins d’aquest espai migdia.

El preu de menjador varia en funció dels dies que es queda l’alumnat. Es fa durant 9,5 mesos, de setembre a juny.

Activitats extraescolars o casals:

És un rebut que es cobra a les famílies dels alumnes que realitzen alguna de les activitat de l’oferta que fa l’Escola. Es realitzen d’octubre a juny. I els Casals es poden dur a terme per Setmana Santa, Nadal, juliol o setembre.

Els preus estan penjats en la web en funció de l’activitat.

 

CONCEPTES ECONÒMICS I QUANTITATS 22-23

APORTACIONS EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA ESO (1r- 2n) ESO (3r-4t) BATX FP CFGS DAM ViOD  FP CFGM SMX
Hores complementàries 80€ 80€ 16€
Ensenyament reglat 352,35€
Serveis 110,68€ 110,68€ 182,49€ 197,93€ 117,60€
Fundació 14,43€ 14,43€ 27,41€ 12’37€
QUOTA TOTAL 205,11€ 205,11€ 209,90€ 226,30€ 469,95€ 511€ 340€
Número de Quotes 10 10 10 10 10 10 10

* L’increment que s’ha aplicat respecte el curs passat 21-22 és d’un 3% en totes les quotes excepte formació professional.

* Les quotes de l’Escola per al curs 22-23 han estat aprovades pel Consell Escolar.

 

ACTIVITAT DE PISCINA

Infantil i Primària (DES DE P5 A 2N DE PRIMÀRIA)    
Quota 26,51€ (10 quotes)


QUOTES ESPAI MIGDIA 

Infantil i Primària    
5 dies 183,15€ mensuals
4 dies 152,10€ mensuals
3 dies 116,05€ mensuals
2 dies 78,30€ mensuals
Tiquet esporàdic 10,70€


QUOTES PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA MUSICAL 

(a partir de primer de primària)

Primària Musical (Cicle inicial) 131’22€ mensuals 
Primària  Musical (Cicle Mitjà-Superior) 158’98€  mensuals
Secundària Musical (Conjunt més Instrument) 117’94€  mensuals

 

QUOTES AFA

AFA  
Quota 2’55€  mensuals